Partners

vzw aPart / 

In een vorige nieuwsbrief kon u lezen dat vzw aPart gedurende 2015 19u ter beschikking stelt aan vzw Zwerfgoed (in de persoon van Pieter Baert) om voor een direct begeleidingsaanbod te voorzien voor jongeren die door De Kerhoek (Zomergem) en De Betsberg (Oosterzele) (=Hadron) worden begeleid. De eerste evaluatiemomenten verliepen bijzonder goed en constructief en we hopen om samen met deze fusiegroep verder te kunnen blijven evolueren.

De Provincie Oost-Vlaanderen / 

In het kader van werkingssubsidies voor innovatieve projecten kunnen we dankzij vzw aPart jaarlijks een steunaanvraag indienen. Dit jaar werd onze aanvraag voor 13800€ goedgekeurd, deze verantwoorden we geheel met werkingsmiddelen