WAT IS ZWERFGOED

Zwerfgoed is een time out project voor jongeren (in problemen). We bieden een alternatieve dagbesteding op de boerderij, in het bos, met allerlei creatieve projecten. Met de kans tot herstel in het vooruitzicht kan er in een natuurlijke omgeving even worden herbrond in een arbeidsintensief kader. Zwerfgoed werkt hiervoor samen met verschillende organisaties en scholen.

VOOR WIE IS ZWERFGOED

Zwerfgoed reikt de hand naar elke vorm van secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO, BUSO, Deeltijds Onderwijs). Voor alle leerlingen tussen 15 en 21jaar, die omwille van wat voor reden dan ook, tijdelijk niet kunnen blijven functioneren binnen de school (of opleiding) kan Zwerfgoed even een uitweg bieden.

Jongeren die zich steeds verder verliezen in een bepaalde of meerdere problematieken (emotionele en karakteriële stoornissen, spijbelen, ernstig grensoverschrijdend gedrag, schoolmoeheid, problematische thuissituatie, depressie, concentratiemoeilijkheden,….) zijn ze er meer bij gebaat even uit de negatieve spiraal te worden gehaald.

Naast specifieke time outs voor het onderwijs kan vzw zwerfgoed een programma op maat uitwerken.

PRAKTISCH

Scholen en andere diensten (oooc’s, diensten alternatieve schuldbemiddeling, voorzieningen uit de Bijzondere Jeugdzorg,…) nemen best contact op per telefoon of mail. We kunnen dan samen nagaan op welke manier we kunnen samenwerken.  Voorafgaandelijk aan een time out dient steeds een Zwerfgoed-overeenkomst te worden ingevuld door de aanvragende organisatie.

Neem contact op met een zo concreet mogelijke vraag. Telefonisch 0494 19 11 40 of per mail info@zwerfgoed.be.